Ulaştırma alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi, Meclis’ten geçti

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında, Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere toplandı. Teklifin görüşmelerine başlamadan önce partilerin grup önerileri oylandı.

Grup önerilerinin ardından Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ‘nin görüşmelerine devam edildi.

9’uncu madde üzerinde partilerin 5 önergesi görüşüldü. İlk sözü alan Saadet Partisi Grup Başkanı ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, “Bu yasa teklifine gelince; Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği ya da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle modifiye edilmesi gereken birçok düzenlemenin ağırlıklı olduğu bir teklifle karşı karşıyayız” dedi.

DEM PARTİ’DEN SURİYE AÇIKLAMASI

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da söz alarak, sığınmacı sorununa ilişkin şunları söyledi:

*Suriye konusundaki söylemlerimiz yeni değil. Bundan on bir yıl önce aralarında Mehmet Bekaroğlu, Şebnem Korur Fincancı, Gencay Gürsoy, Cihangir İslam, Sırrı Süreyya Önder’in olduğu aydınlar -benim de imzam var bu bildiride- ‘Suriye’de üçüncü yol mümkün.’ diye bir açıklama yapmıştık.

*Biz bu açıklamada demiştik ki: ‘Her konuda olduğu gibi Suriye’de yaşanan trajediyle ilgili de iki kanlı yol önümüze konmaktadır, askeri müdahaleye karşıysan ‘Eli kanlı diktatörden yanasın’ deniliyor.

*Hayır, diktatörlüğü de diktatörün yaptığı katliamları da reddediyoruz, aynı şekilde Suriye’nin bombalanmasını, işgal edilmesini de asla kabul etmiyor, çözüm olarak görmüyoruz.’

*Biz bu bildiriyi yayınladığımız için iktidar medyası bizi linç etmişti arkadaşlar. Bakın, farklı kesimlerden ilkeli, namuslu bir bildiri yayımlanmıştı ve bu bildiriye uyulmadığı için şu anda neler neler oluyor görüyorsunuz.

AKP Amasya Milletvekili Haluk İpek, “Bu konuşmanın maddeyle ne alakası var” diyerek Gergerlioğlu’na tepki gösterdi.

Saadet Partisi’nin 9’uncu maddesinin teklif metninden çıkarılması ile DEM Parti’nin aynı içerikteki önergeleri reddedildi. 

“RAZI DEĞİLİZ”

İYİ Parti’nin 9. maddenin değiştirilmesi önergesi de reddedildi. Hamşıoğlu, şunları söyledi:

“Daha nasıl, ne açıklıkta anlatabiliriz bilmiyorum, torba yasa istemiyoruz. Torba yasa yöntemini doğru bulmuyoruz, ciddiyetsiz buluyoruz, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne hakaret sayıyoruz, kanun yapma sürecinin hiçbir aşamasında gerçekten var olamayan vekillere, dolayısıyla da vekâlet ettiğimiz asillere yani milletimize de de aynı şekilde hakaret sayıyoruz. Vatandaşları devletin dini olan adalete çıkaracak yolun kilometre taşı olan kanunların yaptım olduculukla çıkarılmasına razı değiliz, tarihe bu veballerin ortağı olarak geçmekten de son derece rahatsız oluyoruz.”

CHP’Lİ AYGUN: MİLLETE OPERASYON ÇEKİYORSUNUZ

Daha sonra CHP’nin 9’uncu maddede geçen “Genel bütçe kapsamındaki idareler ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce yapılan, işletilen, işlettirilen veya yap-işlet-devret modeli esas alınarak yaptırılan ve işlettirilen tesislerden herhangi bir bedel alınmaz” hükmü ile “Adına üst hakkı tesis edilen yüklenici/görevli şirketten ağaçlandırma bedeli dışında kira dâhil başkaca hiçbir bedel alınmaz” hükmünün metinden çıkarılmasına ilişkin önergesi oylandı.

Önergenin gerekçesini açıklamak üzere söz alan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, şunları söyledi;

*Bu torba kanunda Anayasa ve yasalar yine ihlal edilmektedir. Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’ın iptal ettiği düzenlemeleri tekrar getiriyoruz. Kişiye özel kanun çıkarıyorsunuz, birilerinin ceplerini dolduruyorsunuz, milletin cebini ise boşaltıyorsunuz yani millete operasyon çekiyorsunuz.

*Türk atasözü var, hatırlar mısınız, minareyi çalan kılıfına uydurur; işte tam 9’uncu madde bu işe yarıyor, minareyi çaldınız kılıfına uyduruyoruz şu anda. Evet, teklifin en acı maddesi 9’uncu madde.

*Büyükşehir belediyesi sınırı içinde olan devlet ormanlarındaki otoyollarda yük aktarmak için ve yükleme, boşaltma işlemlerine ait geçici depolar yapmak istiyorsunuz ve buna onay veriliyor; geçici depolama alanlarının kimin yapacağı, hakkın kimlere verileceği, gelirinin kimin alacağı konusunda muallak.

ÖNERGE KABUL EDİLDİ

AKP Grubu tarafından, görüşülmekte olan 141 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 9’uncu maddesiyle 6831 sayılı Kanun’un ek 9’uncu maddesine beşinci fıkradan sonra gelmek üzere eklenen fıkrada yer alan “karayolu sınır çizgisi içinde kalmak” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve her bir tesis için 60 bin metrekareyi geçmemek” ibaresinin ve maddeye eklenen ilk fıkrada yer alan “kaydıyla” ibaresinden sonra gelmek üzere “17’nci madde hükümlerine göre” ibaresinin eklenmesine ilişkin önerge verildi. Önerge kabul edilerek 10. madde üzerine verilen önergelere geçildi.

Saadet Partisi, İYİ Parti, CHP ve DEM Parti’nin diğer maddeler üzerinde verdikleri önergeler reddedildi.

Teklifle ilgili 26 madde oylanarak kabul edildi ve kanunlaştı. 

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 9 Temmuz Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x